Stickteknik

Uppläggning

Judy’s magic cast-on

Judy´s magic cast-on används vid uppläggning av sockor som stickas från tån och uppåt. Se denna film på YouTube – Judy´s magic cast-on!

Korsuppläggning

Backward loop – Ögleuppläggning

Avmaskningar & sammanfogningar

Kitchener’s stitch

Kitchener´s stitch är ett sätt att sammanfoga delar och maska av.

Three needle bind-off

Three needle bind-off är ett sätt att sammanfoga delar och maska av.

Elastisk avig avmaskning

Ökningar

Öka 1m med vänsterlutning – ö1v

Öka 1m med högerlutning – ö1h

Minskningar

Högerlutande minskning 1m – 2r tills

Vänsterlutande minskning 1m – llr

Minskning 1m avigt – 2a tillsammans

Strukturmönster

Flätor

Vänsterlutande fläta över 2m utan flätsticka [alt 1]

Vänsterlutande fläta över 2m utan flätsticka [alt 2]

Högerlutande fläta över 2m utan flätsticka

Vänsterlutande fläta över 2m, a, r gbmg, med flätsticka

Högerlutande fläta över 2m, r gbmg, a, med flätsticka

Vänsterlutande fläta över 3m utan flätsticka

Vänsterlutande fläta över 3m med flätsticka

Högerlutande fläta över 3m utan flätsticka

Högerlutande fläta över 3m med flätsticka

Kluster

Kluster utan flätsticka

Kluster med flätsticka

Andra strukturmönster

Omslag

Sticka rät maska genom bakre maskbågen

Sticka Jumpern Våga varv 29

Lettisk fläta

Lettisk fläta, se denna film på YouTube!